ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือน ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
01 เม.ย. 2565
2 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
28 ก.พ. 2565
3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
29 ต.ค. 2564
4 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกรกฏาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
28 มิ.ย. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา การจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
22 มิ.ย. 2564
6 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
74
08 เม.ย. 2564
7 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
74
08 เม.ย. 2564
8 ประกาศผลกการสอบคัดเลือกบุคคลเพพอรหหาและเลือกสารเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
95
05 เม.ย. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
89
31 มี.ค. 2564
10 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
30 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11