ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกรกฏาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
28 มิ.ย. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา การจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
22 มิ.ย. 2564
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
41
08 เม.ย. 2564
4 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
40
08 เม.ย. 2564
5 ประกาศผลกการสอบคัดเลือกบุคคลเพพอรหหาและเลือกสารเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
05 เม.ย. 2564
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
56
31 มี.ค. 2564
7 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
30 มี.ค. 2564
8 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
30 มี.ค. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
63
23 มี.ค. 2564
10 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
05 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11