ข่าว : ข้อมูลเกี่ยวกับสนามกีฬา

รายละเอียด  : 1. สนามฟุตบอล จำนวน 4 แห่ง
     
-สนามฟุตบอลปอเนาะบ้านยะลา จำนวน 1 แห่ง
     
-สนามโรงเรียนบ้านยะลา จำนวน 1 แห่ง
     
-สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านปาโจ จำนวน 1 แห่ง
     
-สนามฟุตบอล อบต.ยะลา จำนวน 1 แห่ง
     
๒. สนามฟุตซอล อบต.ยะลา จำนวน 1 แห่ง
     
๓. สนามเปตอง จำนวน ๒ แห่ง
     
-สนามเปตองโรงเรียนบ้านยะลา จำนวน 1 แห่ง
     
-สนามเปตองโรงเรียนบ้านปาโจ จำนวน 1 แห่ง
     
-สนามเปตอง อบต.ยะลา จำนวน 1 แห่ง
     
4. สนามวอลเล่ย์บอล อบต.ยะลา 3 แห่ง
     
-สนามวอลเล่ย์บอลโรงเรียนบ้านยะลา จำนวน 1 แห่ง
     
-สนามวอลเล่ย์บอลโรงเรียนบ้านปาโจ จำนวน 1 แห่ง
     
-สนามวอลเล่ย์บอล อบต.ยะลา จำนวน 1 แห่ง
     
5. สนามฟุตซอล อบต.ยะลา จำนวน 1 แห่ง
     
6. ลานกีฬา จำนวน 1 แห่ง
     
ผู้แจ้งข่าว : กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา ประกาศเมื่อ :